Farba: červená
Evidenčné číslo: EV-6
Dĺžka (km): 155,9 km (20,5 km v BA kraji)
Prevýšenie: 16/41 m (pozor uvádza sa smere popisu trasy)
Náročnosť / Určenie: REKREA (ľahké) - CESTNÉ TRASY
Povrch: asfalt

Charakteristika:
Medzinárodná cykloturistická trasa, ktorá spája Atlantický oceán s Čiernym morom. Slovenská strana medzinárodnej trasy EuroVelo 6 tvorí alternatívu trase vedenej v Maďarsku.

Táto vetva začína pod Prístavným mostom v Bratislave, prechádza na druhú stranu rieky Dunaj a je vedená po novoupravených cyklochodníkoch až na hrádzu pri zimnom prístave. Po nej pokračuje k obci Hamuliakovo, kde opúšťa Bratislavský kraj a následne pokračuje cez Trnavský kraj popri vodnom diele Gabčíkovo až k samotným plavebným komorám na ňom. Tu je možné navštíviť vyhliadkovú vežu s výhľadom na celé vodné dielo. Z Gabčíkova trasa vedie opäť po hrádzi a za obcou Medveďov vchádza do Nitrianskeho kraja. Po dobrých hrádzach trasa prichádza do Komárna, kde schádza z hrádze a popri mohutnej protitureckej pevnosti prechádza mestom, križuje Vážsku cyklomagistrálu a cez cestný most prechádza ponad Váh, ktorý sa tu vlieva do Dunaja. V lokalite Malá Iža trasa opäť vychádza na hrádzu, ktorá je novo vyasfaltovaná a po nej pokračuje až do obce Radvaň nad Dunajom, kde cyklotrasa vychádza na cestu č. I/63. To však iba na krátko, pred obcou Moča trasa opäť vychádza na hrádzu a tentokrát po nej pokračuje až pred samotné Štúrovo. S výhľadom na mohutnú Ostrihomskú katedrálu trasa pred Štúrovom schádza z hrádze a cez obec Obid po asfaltových cestách prichádza do Štúrova. Trasa prechádza okrajom mesta až k mostu cez Dunaj, kde prechádza do Maďarska a pokračuje ďalej už po maďarskej strane.

Táto trasa bola stiahnutá 151 krát.


mtbiker.sk      cs      garmin     Všetky publikované dáta na portáli sú určené na nekomerčné použitie pre občiansku verejnosť, turistov a návštevníkov Slovenska. Dáta sú chránené v zmysle autorského zákona, sú majetkom Slovenského cykloklubu. Ich ďalšie použitie a šírenie je možné iba s písomným súhlasom Slovenského cykloklubu.