Sčítacie zariadenia poskytujú užitočné dáta o vyťaženosti jednotlivých cykloturistických trás v reálnom čase. Tento prístroj predstavuje jeden z nástrojov sledovania počtu cyklistov na určitých úsekov. V rámci regiónu Bratislava sú tieto zariadenia umiestnené na troch vysoko frekventovaných úsekoch:

  • Cyklomost slobody,
  • v Devínskej Novej Vsi,
  • vo Vysokej pri Morave.

V súčasnosti sa buduje aj cyklolávka Vysoká pri Morave – Marchegg, kde bude takéto sčítacie zariadenie taktiež umiestnené.

ČO HOVORIA ČÍSLA Z TÝCHTO SČÍTACÍCH ZARIADENÍ?

Druhý kvartál roka praje cykloturistom a cykloturistike ako takej. I keď sme prežili pomerne daždivý máj, pritom teploty boli naozaj vysoké a počet cyklistov a cykloturistov v teréne stúpal, čomu nasvedčujú i čísla z sčítacích zariadení na cykloturistických trasách.

Meranie sa uskutočnilo v mesiacoch apríl, máj a jún, pričom pri každom úseku je najviac zaznamenaných prechodov v mesiaci jún.

SČÍTACIE ZARIADENIE – CYKLOMOST SLOBODY

Počas uplynulých troch mesiacov, po moste prešlo spolu až 52 139 cyklistov, čo je o viac ako 18 tisíc cyklistov viac, než tomu bolo v prvom kvartáli roku 2021. V apríli po moste prešlo spolu 14 011 cyklistov, v máji sa ich počet o niečo zvýšil na 15 300 cyklistov. V júni bol zaznamenaný najvyšší počet cyklistov a to v počte 22 828. Týmto úsekom prechádza najviac cyklistov v piatok, pričom denný priemer je približne 573 cyklistov. Najviac cyklistov prešlo úsekom dňa 2. apríla 2021 v počte 1 968 cyklistov.

SČÍTACIE ZARIADENIE – DEVÍNSKA NOVÁ VES

Rovnako ako pri predchádzajúcej lokalite, i tu sú evidované zaujímavé čísla, i keď oproti Cyklomostu slobody sú čísla o niečo nižšie. Za mesiace apríl – jún prešlo meraným úsekom spolu 39 685 cyklistov s denným priemerom 436 cyklistov. Počas prvého kvartálu prešlo úsekom 13 807, čiže môžeme vidieť nárast cyklistov skoro až o trojnásobok. V apríli a v máji sa líšia zistené čísla iba o pár cyklistov, nakoľko v apríli bolo sčítaných spoločne 11 817 cyklistov a máji o niečo menej, 11 691 cyklistov. Nárast sme opäť zaznamenali v mesiaci jún, kedy počet cyklistov stúpol na číslo 16 177.

SČÍTACIE ZARIADENIE – VYSOKÁ PRI MORAVE

Najnižší počet cyklistov bol zaznamenaný na meranom úseku vo Vysokej pri Morave. Tu bolo prostredníctvom sčítacieho zariadenia za druhý kvartál 2021 zaznamenaných 11 954 cyklistov, s denným priemerom 131 cyklistov. V top dni, 1. mája 2021, bolo zaznamenaných 655 prechádzajúcich cyklistov. Cyklisti využívajú tento úsek predovšetkým v sobotu alebo celkovo počas víkendu. V apríli bolo zistených 3 587 cyklistov prechádzajúcich meraným úsekom. Daždivý máj sa podpísal na miernom poklese cyklistov. V máji týmto úsekom prešlo 3 231 cyklistov. V júni ich počet výrazne stúpol, lokalitou totižto prešlo 5 136 cyklistov.

Zdroj dát: BRATISLAVA REGION TOURISM


https://www.biker.sk/ https://www.skoda-auto.sk/ https://trekbikes.sk/3-bicykleVšetky publikované dáta na portáli sú určené na nekomerčné použitie pre občiansku verejnosť, turistov a návštevníkov Slovenska. Dáta sú chránené v zmysle autorského zákona, sú majetkom Slovenského cykloklubu. Ich ďalšie použitie a šírenie je možné iba s písomným súhlasom Slovenského cykloklubu.