Počas uplynulých dní sme navštívili región MERIDIEM s cieľom mapovania nových cykloturistických trás v regióne. V tohtoročnom pláne majú vyznačiť dve nové cykloturistické trasy.

Nové trasy v regióne

Na mape Nitrianskeho kraja pribudnú opäť nové cykloturistické trasy. Vďaka spolupráci s OOCR Tekov, miestnymi obcami a združením obcí sa v tomto roku cykloturistickou značkou vyznačí približne 30km.

Nové trasy budú prepájať už existujúcu cykloturistickú sieť trás. Žltá spojka z Luly cez Melek do Lúčnice nad Žitavou bude prepájať existujúcu 045 – Požitavskú cyklomagistrálu s novou modrou značkou – Cyklotrasa regiónom MERIDIEM.

Žltá trasa Lula – Melek – Lúčnica nad Žitavou

Nová spojka bude začínať odbočka z modrej cykloturistickej trasy v obci Lula. Krátko prejde obcou a napája sa cestičku vedenú vyčisteným lesíkom, ktorá vyústi na poľnú cestu. Poľnými cestami bude prechádzať až do obce Melek, kde sa napojí na asfaltové cesty. Trasa bude vedená až ku križovatke s 045 – Požitavskú cyklomagistrálu, kde je naplánovaný i jej koniec.  

Trasa bude mať celkovú dĺžku 7,8km a je vhodná pre MTB cyklistov. Svojou náročnosťou bude spadať do kategórie REKREA, a teda je vhodná i pre začiatočných cyklistov.

Modrá Cyklotrasa regiónom MERIDIEM

Druhou novou trasou v regióne bude modrá cykloturistická trasa regiónom MERIDIEM. V prvotnom pláne išlo o okruh, ktorý mal spájať všetky obce tohto regiónu, avšak z dôvodu pár neprejazdných úsekov sa trasa skrátila a vyznačí sa v úseku od obce Trávnica (lokalita Široké), po Tekovský Hrádok.

Trasa bude začínať na križovatke s existujúcou trasou 8109 – Okruh Trávnica, následne bude pokračovať pri obec Lula, kde sa stretne už spomínanou novou žltou spojkou. Ďalej je trasa plánovaná cez obec Tehla, za ktorou pri hájovni odbáča do menšieho lesíka, ktorým prejde k odbočke do obce Veľký Ďur. Následne by mala prechádzať obcou Lok, za ktorou sa napojí na poľné cestičky, ktorými prechádza až do Bajky. Trasa je naplánovaná až do obce Tekovský Hrádok, kde bude končiť na križovatke s existujúcou žltou trasou 8103 – Levice – Bardoňovo.

Trasa bude mať celkovú dĺžku 28,2km a je vhodná pre MTB cyklistov. Svojou náročnosťou bude spadať do kategórie REKREA, a teda je vhodná i pre začiatočných cyklistov.

Aktuálne pracujeme na spracovávaní dát z rekognoskácie, k samotnému vyznačeniu nových trás v regióne budú predchádzať ešte mnohé kroky. Prvým a najdôležitejším krokom je povoľovacie konanie, následne návrh a výroba prvkov cykloturistického značenia a posledným krokom bude jej vyznačenie v teréne už i s osadením cykloturistických prvkov.


https://www.biker.sk/ https://www.skoda-auto.sk/ https://trekbikes.sk/3-bicykleVšetky publikované dáta na portáli sú určené na nekomerčné použitie pre občiansku verejnosť, turistov a návštevníkov Slovenska. Dáta sú chránené v zmysle autorského zákona, sú majetkom Slovenského cykloklubu. Ich ďalšie použitie a šírenie je možné iba s písomným súhlasom Slovenského cykloklubu.