Farba: modrá
Evidenčné číslo: 2006
Dĺžka (km): 12,5 km
Prevýšenie: 35/6 m (pozor uvádza sa smere popisu trasy)
Náročnosť / Určenie: REKREA (ľahké) - CESTNÉ TRASY
Povrch: asfalt

Charakteristika: Cykloturistická trasa Senec – Boldog – Čataj – Igram – Kaplna je navrhnutá ako spojnica mesta Senec s obcami Boldog, Čataj, Igram, Kaplna. Trasa je vedená intravilánom mesta Senec a priľahlých obcí a vedľajšími komunikáciami prechádzajúcimi ich extravilánom. Význam navrhnutej cykloturistickej trasy je rekreačný. Predstavuje cykloturistické napojenie priľahlých obcí na okresné mesto Senec. Do budúcna ponúka možnosť značenia smer Báhoň a popri železničnej trati do Šenkvíc.

Popis: Cyklotrasa Senec – Boldog – Čataj – Igram – Kaplna má dĺžku 12,50 km. Začína v Senci na Mierovom námestí odkiaľ pokračuje námestím 1. mája na Boldockú cestu kde odbočuje na ulicu Mostná. Následne vedie po ceste III. triedy č. 1044 cez obec Boldog a pokračuje až po križovatku s cestou III. triedy č. 1047 po ktorej vedie do obce Čataj.  Pri vstupe do obci odbočuje na ulicu Agátová a ulicou Robotnícka vedie pred obecný úrad.  Následne je vedená cestou III. triedy č. 1334 do obci Igram až po hranicu s obcou Kaplna kde odbočuje na neoznačenú vedľajšiu komunikáciu vedúcou súbežne s cestou III. triedy popri futbalovom ihrisku v obci Kaplna. V intraviláne obce križuje vyznačením prechodom cestu I. triedy 61 a pokračuje až po ulicu Javorová alej kde sa stáča doľava na cestu III. triedy 1095. Po nej sa vracia pred obecný úrad obce Kaplna.

Zdroj text/foto: OZ Velo Carpathia
https://www.biker.sk/ https://www.skoda-auto.sk/ https://trekbikes.sk/3-bicykleVšetky publikované dáta na portáli sú určené na nekomerčné použitie pre občiansku verejnosť, turistov a návštevníkov Slovenska. Dáta sú chránené v zmysle autorského zákona, sú majetkom Slovenského cykloklubu. Ich ďalšie použitie a šírenie je možné iba s písomným súhlasom Slovenského cykloklubu.