Farba: modrá
Evidenčné číslo: N2003
Dĺžka (km): 11,8 km
Prevýšenie: 378/324 m (pozor uvádza sa smere popisu trasy)
Náročnosť / Určenie: SPORT (stredné) - MTB TRASY
Povrch: asfalt, spevnená cesta, lesná cesta

Náučný cykloturistický chodník Pernek – Pezinok spája dve historické banícke lokality – Pernek a Pezinok. Je trasovaný cez hlavný hrebeň Malých Karpát v rámci katastra obce Pernek a mesta Pezinok. Vedie po existujúcich schodných a udržiavaných lesných cestách a chodníkoch. Prepája dva iné náučné chodníky, a to: Náučný cykloturistický chodník okolím Perneka a Banský náučný chodník Pezinok.

Cykloturistická trasa je obojsmerná, celoročne schodná podľa počasia a výšky snehovej pokrývky v danom ročnom období. Trasa je po celej svojej dĺžke vyznačená modrým cykloturistickým značením na žltom podklade podľa normy STN. Spôsob začiatku prechodu náučným chodníkom je individuálny, začať môžete z Perneku i z Pezinka.

Na trase budete stretať spolu 12 náučných panelov, ktoré sú venované predovšetkým banskej tematike. Číslovanie náučných panelov je vzostupné od kóty Podbabská dolina – začiatok až po kótu Nad štôlňami. Náučná cykloturistická trasa sa napája od kóty cykloturistickou spojkou s cyklotrasou č. 8041 – Suchý vrch.

Cykloturistická trasa je vhodná pre MTB bicykle s náročnosťou SPORT. Tým pádom je určená pre zdatnejších cyklistov. Ako sme už spomínali, naa náučnom chodníku sa nachádza 12 náučných panelov, ktoré obsahujú rôzne informácie napr. o: baníctve a banskej činnosti, histórii, lesnej železničke, geológii, hydrogeológii, flóre, faune a turizme – turistických trasách. Jednotlivé náučné panely sú označené nasledovne:

 1. Podbabská dolina – začiatok – popis trasy a rozmiestnenie náučných panelov,
 2. Podbabská dolina – minerálny prameň – hydrogeológia minerálneho prameňa,
 3. Podbabská dolina – bývalé kúpalisko – história lesnej železničky a areálu bývalého kúpaliska,
 4. Mikuláš štôlňa – história baníctva a banskej činnosti v okolí Perneka,
 5. Staré bane pod Gašparovou (Pod Michalovým vrchom) – história baníctva a banskej činnosti v okolí  Perneka,
 6. Červené námestie – flóra a fauna Malých Karpát,
 7. Pod Konskými hlavami II. – najvýznamnejšie turistické a cykloturistické trasy Slovenska prechádzajúce cez Malé Karpaty,
 8. Mária Anna štôlňa – história baníctva v okolí Pezinka,
 9. Terézia štôlňa – baníctvo a ťažba zlata v okolí Pezinka,
 10. Malokarpatský tajch – história jediného baníckeho tajchu v Malých Karpatoch,
 11. Areál antimonitovej štôlne – geológia Malých Karpát,
 12. Nad štôlňami – popis trasy a rozmiestnenie náučných panelov.

Projekt Náučného cykloturistického chodníka Pernek – Pezinok vybudovali členovia občianskych združení Pernecké ONÉ a Malokarpatský banícky spolok v Pezinku, ako aj ďalší priaznivci oboch občianskych združení a iní podporovatelia. Projekt bol vybudovaný aj za pomoci Slovenského cykloklubu, mesta Pezinok, obce Pernek, Lesov SR š.p. a Štátnej ochrany prírody. Finančne bol projekt podporený z dotačného mechanizmu Bratislavského samosprávneho kraja.
https://www.biker.sk/ https://www.skoda-auto.sk/ https://trekbikes.sk/3-bicykleVšetky publikované dáta na portáli sú určené na nekomerčné použitie pre občiansku verejnosť, turistov a návštevníkov Slovenska. Dáta sú chránené v zmysle autorského zákona, sú majetkom Slovenského cykloklubu. Ich ďalšie použitie a šírenie je možné iba s písomným súhlasom Slovenského cykloklubu.