V spojitosti so začínajúcou cyklosezónou sme sa v Slovenskom cykloklube pustili do mapovania stavu cykloturistického značenia v Trenčianskom kraji. Každoročne pri obnove a údržbe cykloturistického značenia v regióne spolupracujeme s úradom Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Obnoví sa viac ako 150 km cykloturistického značenia

V roku 2022 sa na území Trenčianskeho kraja obnoví 152,9 km, čo predstavuje o 50 km viac, než tomu bolo v roku 2021, pribudnú i dva nové úseky v dĺžke 14,5 km.

Pribudne nová cykloturistická trasa vedúca zo Zelenej Vody k hradu Beckov v dĺžke 4,8 km po pôvodnom vedení Vážskej cyklomagistráli a nový úsek náučnej trasy N5301 – Po stopách histórie, z Nemšovej po českú hranicu Vlársky priesmyk.

Mapovanie súčasného stavu cykloturistického značenia

Dôležitým krokom pred samotnou obnovou cykloturistického značenia je jeho rekognoskácia a teda zistenie stavu značenia. Pri rekognoskácii odhaľujeme poškodené, chýbajúce či inak zničené prvky značenia. Hľadáme miesta, kde by bolo potrebné značenie doplniť a zhustiť.

Vďaka spolupráci s Trenčianskym krajom sa v tomto roku obnoví sedem existujúcich trás a vyznačia sa dva nové úseky. Pri rekognoskácii sme zistili viacero nedostatkov ako zničené tabuľky, zničené smerovníky, oblepené smerovníky nálepkami, ohnuté tabuľky, chýbajúce tabuľky a mnoho iného. Zistené nedostatky by sa mali počas tohto roka odstrániť.

Pevne veríme, že obnova cykloturistického značenia cykloturistov poteší a pomôže k lepšej orientácii v teréne. Fotografie z terénnych prác uvádzame v galérii.  

Údržba a obnova cykloturistického značenia v kraji sa realizuje s finančnou podporou Trenčianskeho samosprávneho kraja.


https://www.biker.sk/ https://www.skoda-auto.sk/ https://trekbikes.sk/3-bicykleVšetky publikované dáta na portáli sú určené na nekomerčné použitie pre občiansku verejnosť, turistov a návštevníkov Slovenska. Dáta sú chránené v zmysle autorského zákona, sú majetkom Slovenského cykloklubu. Ich ďalšie použitie a šírenie je možné iba s písomným súhlasom Slovenského cykloklubu.