Farba: modrá
Evidenčné číslo: N2002
Dĺžka (km): 87,3 km
Prevýšenie: 389/393 m (pozor uvádza sa smere popisu trasy)
Náročnosť / Určenie: REKREA (ľahké) - MTB TRASY
Povrch: asfalt, spevnená cesta, poľná cesta

Charakteristika: Modrá náučná cykloturistická trasa cezhraničného maďarsko-slovenského regiónu. Trasa ponúka bohaté kultúrne, sakrálne a prírodné dedičstvo v dvoch krajoch s napojením na dve maďarské župy za obcou Čunovo. V obci Báč (SK) a a Szil (HU) vznikli cyklistické centrá. Na trase sa nachádza sieť mapových stojanov a odpočívadiel.

Popis: Za začiatok trasy Sacravelo môžeme označiť Prístavný most na pravom brehu Dunaja. Trasa prechádza mostom ponad Dunaj, neskôr sa oddeľuje od trás 001 – Dunajská cyklistická cesta, EuroVelo 6 (Bratislava – Štúrovo) na trasu 2001 – Ružinovská tangenta, prechádza popri Vrakúnskeho lesoparku.

Na Hradskej ul. prechádza do súbehu so zelenou cyklotrasou č. 5008, ktorá sa znovu odpojí. Prechádzame okolo Mohyly M. R. štefánika. Stretáme zelenú cykloturistickú značku s ktorou prechádzame po spevnenej, miestami rozbitej ceste. Následne začíname stretať i modré „C“. Popri Šúrskom kanály prejdeme až k Šúrskym rybníkom a popri národnej prírodnej rezervácii Šúr a križovaním hlavných cestných tepien až k Pustému kostolíku.

Spoločne s Vinohradníckou magistrálou prejdeme popod vinohrady do miestnej časti Rača. Následne trasa prechádza masívom Malých Karpát cez Malý Slavín až do Marianky okolo Svätej studne a známeho pútnického miesta.

Spolu so zelenou cykloturistickou trasou sa presúvame k Cyklomostu slobody v Devínskej Novej Vsi. Ďalej popri rieke Morava ku hradu Devín. Toto miesto určite stojí za malú zachádzku a prehliadku hradu. Ten býva otvorený celoročne, avšak je potrebné si odsledovať pred návštevou presné otváracie hodiny.

Trasa ďalej pokračuje popri Dunaji až k Mostu Lafranconi, kde prechádza na pravú stranu Dunaja, cez Pečeniansky les, Sad Janka Kráľa, naspäť k Prístavnému mostu. Ďalej pokračujeme červenou medzinárodnou trasou Eurovelo 6 popri Dunaji až do Čunova, kde sa trasa napája na Maďarskú trasu Sacravelo. K viacerým pamiatkam kultúrneho dedičstva treba robiť odbočky z hlavnej trasy Sacravelo. Brožúra k tomuto projektu je vynikajúci spoločník.
https://www.biker.sk/ https://www.skoda-auto.sk/ https://trekbikes.sk/3-bicykleVšetky publikované dáta na portáli sú určené na nekomerčné použitie pre občiansku verejnosť, turistov a návštevníkov Slovenska. Dáta sú chránené v zmysle autorského zákona, sú majetkom Slovenského cykloklubu. Ich ďalšie použitie a šírenie je možné iba s písomným súhlasom Slovenského cykloklubu.