Farba: modrá
Evidenčné číslo: N2002
Dĺžka (km): 87,5 km
Prevýšenie: 421/444 m (pozor uvádza sa smere popisu trasy)
Náročnosť / Určenie: REKREA (ľahké) - MTB TRASY
Povrch: asfalt, spevnená cesta, poľná cesta

Charakteristika: Modrá náučná cykloturistická trasa cezhraničného maďarsko-slovenského regiónu. Trasa ponúka bohaté kultúrne, sakrálne a prírodné dedičstvo v dvoch krajoch s napojením na dve maďarské župy za obcou Čunovo. V obci Báč (SK) a a Szil (HU) vznikli cyklistické centrá. Na trase sa nachádza sieť mapových stojanov a odpočívadiel.

Popis: Za začiatok trasy Sacravelo môžeme označiť Prístavný most na pravom brehu Dunaja. Trasa prechádza mostom ponad Dunaj, neskôr sa oddeľuje od trás 001-Dunajská cyklistická cesta a EV6 na trasu 2001-Ružinovská tangenta, prechádza popri Vrakúnskeho lesoparku . Na Hradskej ul. prechádza do súbehu so zelenou cyklotrasou 5008, ktorá sa znovu odpojí. Prechádzame okolo Mohyly M.R.štefánika. Tentokrát prechádza trasa  po zelenej 5007 a pri Šúrskom kanále sa napája na modrú trasu 2002. Popri Šúrskom kanály prejdeme až k Šúrskym rybníkom a popri národnej prírodnej rezervácii Šúr a križovaním hlavných cestných tepien až k Pustému kostolíku. Vinohradníckou magistrálou-048 prejdeme popod vinohrady do miestnej časti Rača. Následne trasa prechádza masívom Malých Karpát cez Malý Slavín až do Marianky okolo Svätej studne a známeho pútnického miesta. Pokračujeme zelenou značenou cykloturistickou trasou 5002-Mariánska cyklocesta až k Cyklomostu slobody v Devínskej Novej Vsi. Ďalej popri rieke Morava ku hradu Devín. Trasa ďalej pokračuje popri Dunaji až k Mostu Lafrankoni, kde prechádza na pravú stranu Dunaja, cez Pečeniansky les, Sad Janka Kráľa, naspäť k Prístavnému mostu. Ďalej pokračujeme červenou medzinárodnou  trasou EV-6 Eurovelo 6 popri Dunaji až do Čunova, kde sa trasa napája na Maďarskú trasu Sacravelo. K viacerým pamiatkam kultúrneho dedičstva treba robiť odbočky z hlavnej trasy Sacravelo. Brožúra k tomuto projektu je vynikajúci spoločník.
https://www.biker.sk/ https://www.skoda-auto.sk/ https://trekbikes.sk/3-bicykleVšetky publikované dáta na portáli sú určené na nekomerčné použitie pre občiansku verejnosť, turistov a návštevníkov Slovenska. Dáta sú chránené v zmysle autorského zákona, sú majetkom Slovenského cykloklubu. Ich ďalšie použitie a šírenie je možné iba s písomným súhlasom Slovenského cykloklubu.